Tag Archive for paradigmák

Idézetek a gondolkodásról!

Idézetek a gondolkodásról!

„Ügyelj gondolataidra, mert azok szabják meg szavaidat!
Ügyelj szavaidra, mert azok szabják meg a tetteidet!
Ügyelj a tetteidre, mert azok szabják meg szokásaidat!
Ügyelj szokásaidra, mert azok szabják meg jellemedet!
Ügyelj jellemedre, mert az szabja meg sorsodat!”
                           Charles Reade  

“A negatív gondolkodás határt szab a teljesítménynek. Ha viszont ezt megfordítjuk, akkor a lehetetlen hirtelen nagyon is elérhetővé válik.”

                                                                                                            Amby Burfoot

Idézetek a gondolkodásról!

Idézetek a gondolkodásról!

“Milliók és milliók hiszik azt magukról, hogy szegénységre és kudarcra vannak kárhoztatva valamilyen megfoghatatlan erő hatásának következtében, amelyre – meggyőződésük szerint – nincsenek befolyással. Ők maguk “szerencsétlenségük” létrehozói, méghozzá azokon a negatív gondolati impulzusokon keresztül, amelyeket a tudatalattijuk “felvesz” és a nekik megfelelő ekvivalensekké változtat.”                                                                                              Napoleon Hill

 

 

“Továbbá, Atyámfiai, a mik csak igazak, a mik csak tisztességesek, a mik csak igazságosak, a mik csak tiszták, a mik csak kedvesek, a mik csak jó hírűek; ha van valami erény és ha van valami dicséret, ezekről gondolkodjatok.”                                                                                                         Biblia – Filippibeliekhez írt levél 4:8

„Az ember élete olyan, amilyenné gondolatai teszik.”                      Marcus Aurelius

Az ember nem más, mint amire egész álló nap gondol.”

                                                                                               Ralph Waldo Emerson

Az én generációm legnagyobb felfedezése, hogy az emberi lények megváltoztathatják az életüket, ha változtatnak a gondolkodásmódjukon.”                                                                                                              William James

“… előbb vagy utóbb rájön az ember, hogy ő maga saját lelkének főkertésze, életének irányítója. Felfedezi a gondolkodás törvényszerűségeit magában és egyre pontosabban megérti, hogyan alakítják gondolatai jellemét, körülményeit és sorsát.”                                                                                                               James Allan