Tag Archive for blog

Borkai Zsolt szexvideók 4 káros hatása a gondolkodásodra!

Borkai Zsolt szexvideók 4 káros hatása a gondolkodásodra!

Az ördög ügyvédje blog bejegyzései alapján.

Az elmúlt hetek legjelentősebb botránya, eseménye a Borkai Zsolt győri polgármesterhez köthető, pornó videók kiszivárogtatása volt és az az információ dömping, ami mind ehhez társult, állítólagos korrupcióról, közpénzek jogtalan elherdálásról, magán vagyon jogtalan gyarapodásáról, uniós pénzekből támogatott prostituáltakról és az egész város gazdasági életét átfogó maffia szerű hálózatról. Azt, hogy ezekből mi igaz, mi nem még nem tudhatjuk, reméljük majd a rendőrség kideríti, ezért ez a cikk nem is arról szól, hogy egy embert pellengérre állítsunk, elítéljünk vagy eltapossunk mert vétkezett. „Az vesse rá az első követ, aki sohasem vétkezett” mondhatnánk, vagy „Ne ítélj, hogy ne ítéltessél!” mondja a Biblia.

Azonban az sem elfogadható, hogy ezt a végtelenül mocskos, szövevényes ügyet, ami messze nem csak egy szexuális botlásról szól – mint más hasonló esetekben – egyszerűen csak egy BOTLÁS-nak nevezzük, és ennyivel le is zárjuk!

Ha mi így is tennénk, a Biblia Istenről nem ezt írja. Ő igaz a szeretet Istene de azért keményen figyelmeztet is, mi lehet a bűn következménye:

„Aki pedig megbotránkoztat egyet e kicsinyek közül, akik hisznek bennem, jobb annak, ha malomkövet kötnek a nyakába, és a tenger mélyébe vetik. Jaj a világnak a botránkozások miatt! Mert szükséges, hogy botránkozások történjenek, de jaj annak az embernek, aki megbotránkoztat.” „Ha a kezed vagy lábad botránkoztat meg téged, vágd le, és dobd el magadtól: jobb neked, ha csonkán vagy sántán mégy be az életre, mint ha két kézzel vagy két lábbal vettetel az örök tűzre. Ha pedig a szemed botránkoztat meg téged, vájd ki, és dobd el magadtól: jobb neked, ha félszemmel mégy be az életre, mint ha két szemmel vettetel a gyehenna tüzére.”   Máté 18

Márpedig ami történt az legalább 4 területen óriási károkat okozhatott a magyar emberek fejében gondolkozásában és ezért felelősséggel tartozik a Borkai Zsolt és környezete.

  1. 1. A politika lejáratása

Sajnos ez már nem új dolog, hisz a politika Magyarországon már rég nem arról szól, amiről kellene és a politikusok az emberek szemében már rég nem a Polisz, a város jólétéért küzdő, dolgozó emberek, hanem olyan emberek, akik számára a politikus lét hatalmat jelent, amivel élhetnek és amivel a saját, illetve baráti körük meggazdagodását segíthetik elő. A politika nagyban összefonódott a korrupcióval és a saját hatalom kiépítésével.

Ezek a haveroknak, üzlettársaknak való földátadások, amik miatt nem Győr városa, hanem magánemberek gazdagodtak meg, és ezek a maffiaszerű üzleti hatalmasságok akik megszabhatták kinek juthat pénz kinek nem, ki nyithat vállalkozást adott helyen ki nem, kinek mennyit kell tejelni egy jó pozícióért stb, mind azt eredményezték, hogy ma Magyarországon a politika értékét vesztette és nagyon kevés ember gondolja azt, hogy a politikus az lehet tisztességes, becsületes csak a köz javáért dolgozó „szolga, a nép alkalmazottja”. 

 

  1. A gazdagság lejáratása. 

Az elmúlt évek egyre inkább feltűnő retorikája az lett, hogy a gazdagságot egyre inkább összemossák a csalással, korrupcióval, fényűzéssel és pazarlással. A közbeszéd arról szól, hogy ki és mit engedhet meg magának és ki milyen luxusban él. Luxus, ha helikopterrel utazik valaki, vagy magán repülőgéppel, ha van saját jachtja, birtoka, vagy vadászni megy, vagy éppen valami drága márkás órája, ruhája, felszerelése van.

Olyan már a közhangulat mintha ez mind tilos lenne, és akinek ilyen van, az biztos nem tiszta úton szerezte, és egyáltalán, hogy merészel valaki dúsgazdag lenni, amikor mások az utcára kerülnek, és nincs a kórházakra pénz pld?

Ez a Borkai ügy, tovább erősítette ezt a fajta gondolkodásmódot, ami azért nagyon rossz, mert távol tartja az embereket attól, hogy merjenek nagyban gondolkodni, merjenek álmodni és merjenek arra vágyni, hogy gazdagok legyenek és például saját repülőgépjük, jachtjuk legyen.

Márpedig ki kell mondani, hogy nem bűn helikopterrel utazni, se magánrepülővel és az se bűn, ha van az embernek pénze a legdrágább autóra, órára, ruhára stb.

A bűn az és a felháborító az, ha ez a gazdagság nem a tehetség a tudás miatt jár, hanem azért, mert a hatalom közelében vagyok, zsíros szerződéseket kapok meg, Eu-s pénzeket osztanak nekem, vagy a hatalmammal élve leuralhatom a piacot és mindent megszerezhetek amit akarok, mert mindent elnéznek nekem. A bűn az ha a meggazdagodáshoz benne kell lenni a hatalmon levők barátjai, haverjai, volt kollégiumi társai, falubeli cimborái közt. 

A  Borkai ügy itt is nagy kárt okozott, hisz mindenki már a meggazdagodás módját firtatja, és azt honnan  tellett jachtra, nagy birtokra, saját repülőre és persze drága prostituáltakra. 

Ki kell emelni nem bűn, ha valaki el tud menni nyaralni, ha van repülője, van nagy családi birtoka és vannak cégei. A baj az, ha valaki ezt nem tisztességes eszközökkel szerezte meg.

  1. A harmadik hatalmas kár amit okozott, viccesen is fogalmazható meg: Ami Kovinak nem sikerült, egy „keresztény családapának” igen. Fél Magyarország pornót néz. Úgy gondolom és szerintem nem tévedek, hogy a híreket olvasva és eljutva az Ördög ügyvédje blogra az emberek többsége nem fordult vissza, hogy ez erkölcstelen, hanem mindenki belenézett megnézte ezeket a mocskos videókat, ahol a szexualitás állati szinten ment, ahol a nők eszközök voltak, jól megfizetett eszközök, hogy a mocskos férfiak szexuális perverzitásukat kiélhessék mint az állatok, akiket az ösztöneik hajtanak.

Ez a videó, ez a mocskos látvány emberek tömegeinek a fantáziáját fertőzhette meg, és olyan emberek is pornót láttak, akik azelőtt soha és félő, hogy közöttük sok gyerek kiskorú is volt!! Soha nem tudni, hogy egy ilyen mocskos videó kiben okoz olyan sebeket, ami miatt egy életre megundorodik az egészséges tiszta szexualitástól, mert azt azonosítja az állati ösztönökkel, ami ezekben a híres gazdag ügyvédekben és politikusokban van. 

 

 

 

 

4 A kereszténység lejáratása. Számomra azonban a legszomorúbb dolog, hogy az emberek Borkait a kereszténységgel azonosítják, és a kereszténységet állítják be úgy, mint a legképmutatóbb vallás, és Borkai Zsoltot mint a keresztény családapát ássák el, a képmutatása miatt!

Azonban tisztába kell lenni azzal, hogy a kereszténység és a vallás 2 teljesen különböző dolog. 

 

Istennek ez a véleménye a vallásról és képmutató vallásos emberekről:

„Jaj nektek, írástudók és farizeusok, ti képmutatók! Bezárjátok a mennyek országát az emberek előtt. Magatok nem mentek be, s akik be szeretnének jutni, azokat meg nem engeditek be. Jaj nektek, farizeusok és írástudók, ti képmutatók! Tisztára mossátok a pohárnak és a tálnak a külsejét, belül azonban tele vagytok rablással és mértéktelenséggel. Te vak farizeus! Előbb belül tisztítsd ki a poharat és a tálat, akkor majd kívül is tiszta lesz. Jaj nektek, farizeusok és írástudók, ti képmutatók! Fehérre meszelt sírokhoz hasonlíttok, amelyek kívülről szépnek látszanak, de belül tele vannak a halottak csontjaival s mindenféle undoksággal.”  Máté 23 

A kereszténység alapja belépője a megtérés újjászületés és  a Szent Lélekkel való beteljesedés, életünk átadása KRISZTUSNAK.

A keresztény hit nem igényel templomokat, mivel a Biblia szerint a testünk a Szent Lélek temploma, és nem igényel papokat, mivel mindannyian királyi papság vagyunk és nincs szükség közvetítőre ember és Isten között se Mária se papok pápák püspökök személyében.

A vallást a hatalom hozta létre, amikor a római birodalom idején a császár egységesíteni akarta a vallást, hogy jobban legyen irányítható a nép és ezért a korrumpálódott papság segítségével a pogány isteneket és ünnepeket átkeresztelték katolikus ünnepé, bevezették a pápaságot, a misztériumokat, a szentségeket, az anyaistennőt, és a dogmákat helyezték a Biblia fölé.

Így alakult ki a katolikus egyház, amely tűzzel vassal irtotta az igazi keresztényeket egész a reformációig, ami után már megjelent anyanyelven a Biblia, az emberek ráébredtek, hogy a papok hazudtak, és elindultak a nagy keresztény ébredések. 

Azonban a vallásosság a hatalom része maradt és akik a hatalom közelében akartak lenni azok ezért felvették ezt a vallásos mázat, és pár misével, szertartáson való részvétellel elintézik a „hitéletüket”.

Borkai Zsolt tehát nem a kereszténységet járatta le, hanem azt a vallásos politikai kereszténységet, akik számára a vallás a hatalomgyakorlás eszköze és ahogy mondja Jézus a meszelt sír mögött ott a rengeteg undokság. 

Ahogy Jézus mondja: Bezárjátok a mennyek országát az emberek előtt. Magatok nem mentek be, s akik be szeretnének jutni, azokat meg nem engeditek be. 

A vallásnak és az ilyen Borkais történeteknek ez a fő bűne, hogy távol tartja az embereket a megtéréstől, Istentől mivel a képmutatásuk miatt az emberek Istent utasítják el, és inkább fordulnak a keleti vallásokhoz, spirituális ezoterikus tanokhoz.

Ezek után kérdezem én valóban csak egy kis botlás volt az, amit Borkai úr csinált?

Én egyetlen helyes kiutat látok ebből, azt, hogy Borkai úr megtér. elrendezi a dolgait megtéríti az esetleges károkat, és háttérbe vonul.

Mert ez az ügy olyan durva és negatív nyomokat hagyott most az emberek lelkében, amit nem lehet nem szabad csak egy legyintéssel elintézni.

Ki kell szabadítani a politikát a politikusokat a vallásos képmutatásból, hatalmi gőgből arroganciából és korrupcióból, a gyűlölet szitásából és az emberek megfélemlítéséből.

Mind a baloldalnak mind a jobboldalnak tiszta és makulátlan, értelmes, intelligens és feddhetetlen erkölcsű a polisz a nép érdekeinek elkötelezett a hatalmat szolgálatnak tartó politikusokat kellene kinevelnie.

Ezeket a károkat, amiket a Borkai Zsolt okozott mindenkinek helyre kell hoznia magában és ki kell törölni a rossz következtetéseket és jó irányt kell adni a gondolatainknak.

  1. A politika jó dolog
  2. A gazdagság jó dolog és tisztességes
  3. Az elmét meg kell tisztítani a pornográf hatástól
  4. A hit és a keresztyénség jó dolog, a vallást félre kell szorítani.